pirmdiena, 2017. gada 20. februāris

trešdiena, 2017. gada 15. februāris

Senās rokdarbu tradīcijas, to glabāšana mūsdienās


7. februārī bibliotēkā notika pasākums „Senās rokdarbu tradīcijas, to glabāšana mūsdienās”, uz kuru tika uzaicināti Mākslas skolas skolēni, 6.klases skolēni un klases audzinātāja M.Ignatjeva, kā arī cienījamie pagasta iedzīvotāji M.Zogla, S.Puncule, N.Kovalevska.
 
 
          Pasākumam bija sagatavota Robežnieku pagasta  rokdarbu kultūrmantojuma izstāde, kur varēja iepazīties ar aušanas izstrādājumiem, adījumiem, izšuvumiem. Bija izstādīti divu veidu vērpjamie ratiņi, alpaka vilna.
 
 
          S.Puncule parādīja, kā praktiski lietojams ratiņš. Diemžēl, ne katram no bērniem izdevās to atkārtot. Pateicoties uzcītībai, darboties ar vērpjamo ratiņu sanāca Maksimam Žurovļovam un Jurijam Mančinskim.
 
 
         Vecmāmiņas ada zeķes, cimdus, domā par saviem mīļajiem, tajos iegulda savas rūpes, sirdi. Ar savu adīšanas prasmi dalījās M.Žogla, N.Kovalevska stāstīja, kā krāsoja dziju, kur iegādājās krāsu.
          Pasākums izdevās interesants un izzinošs.
 
 
Liels paldies visiem, kuri piedalījās izstādes noformēšanā – Ē.Gabrusāniei I.Babiško, I.Kozindai, M.Ignatjevai, N.Kovalevskai, V.Masaļskai.pirmdiena, 2017. gada 6. februāris