ceturtdiena, 2017. gada 19. oktobris

Pagastu bibliotēku process noslēdzies

Avots:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/pagastu-biblioteku-akreditacijas-process-nosledzies.html

 
 
Akreditācija ir bibliotēkas darbības  kvalitātes vērtējums. Tās gaitā tiek vērtēts gan bibliotēkas ēku, telpu un krājuma stāvoklis, gan finansiālais un materiālais nodrošinājums, darbinieku kvalifikācija un bibliotēkas darbības stratēģija,  tās pakalpojumi  un citi bibliotēkas attīstībai nozīmīgi kritēriji, pēc kuriem nosakāma bibliotēkas atbilstība  lietotāju vajadzībām un interesēm.

Gatavojoties Krāslavas novada Kalniešu, Kaplavas, Indras, Piedrujas, Joņinu un Robežnieku pagastu bibliotēku akreditācijas procesam, tika ieguldīts liels darbs gan akreditācijas norisei nepieciešamo dokumentu sagatavošanā, gan bibliotēkas fondu sakārtošanā, gan infrastruktūras uzlabošanā.

Viena no pozitīvākajām akreditācijas pusēm ir iespēja saņemt bibliotēku nozares profesionāļu vērtējumu, konsultāciju un ieteikumus attiecībā uz katru bibliotēku individuāli, kā panākt vēl labāku rezultātu, izmantojot jau esošos resursus.

Bibliotēku pārbaudes  gaitā tika norādīts uz darba jomām, kurām būtu jāpievērš  lielāka uzmanība nākotnē. Katrai bibliotēkai tās bija savas specifiskas piezīmes, tomēr bija arī kopīga norāde visām: palielināt pašvaldības finansējumu grāmatu un periodisko izdevumu iegādei, aktīvāk strādāt pie krājuma saturiskās analīzes, veidojot to racionālu un mūsdienīgu, kā arī plašāk izmantot bibliotēku sistēmas „ALISE” piedāvātās iespējas.

Kopumā bibliotēku darbs tika novērtēts pozitīvi. Komisijas locekļi atzīmēja, ka bibliotēkas bija sagatavotas akreditācijas procesam, tika daudz strādāts ar grāmatu krājumu, meklētas iespējas papildināt to ar jauniem izdevumiem. Komisija bija patīkami pārsteigta par bibliotēku darbinieku profesionālu pieeju darba procesiem, radošo garu un prasmi pulcināt sev apkārt vietējos cilvēkus dažādu aktivitāšu rīkošanā.

Atzinumi par to, ka bibliotēkas atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkām tiek piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss, tiks saņemti pēc Bibliotēku Padomes sēdes novembrī.

Gribētos pateikties  bibliotēku vadītājiem par padarīto darbu, kā arī novada pašvaldības vadībai, deputātiem un vietējo pārvalžu vadītājiem par bibliotēku darba atbalstu un sadarbību.
 
Valentīna Magidas,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas direktore

 

pirmdiena, 2017. gada 2. oktobris

Par pašvaldības līdzekļiem nopirktās grāmatas


 

1. Галанова, Алла. Хочу всё знать [Текст] : 1650 вопросов и ответов / Алла Галанова. - Москва : С-Трейд, 2014.
 
2. Свечин, Николай.  Хроники сыска : 7 новелл: Вохра.Злые люди.Дело молитовских отравителей. Случай в Окском батальоне.Смерть провизора.Убийство в губернской гимназии.Чиргуши / Николай Свечин. - Москва : Эксмо, 2015. - 384 с.
 
3. Хокинс, Карен.  Как очаровать очаровательную [Текст] : [16+] / Карен Хокинс ; [перевод с английского Е. А. Мордашева]. - Москва : АСТ, 2017. - 316, [3] с.

 
4. Алюшина, Татьяна Александровна. Девушка из нежной стали [Текст] / Татьяна Алюшина. - Москва : Эксмо, 2016. - 319, [1] с. : ил.
 
5. Тамоников, Александр Александрович. Он, она и патроны [Текст] : [16+] / Александр Тамоников. - Москва : Э, 2017. - 317 с. ; 21 см.
6. Покровская, Ольга. Одна судьба на двоих [Текст] : роман : [16+] / Ольга Покровская. - Москва : Э, 2017. - 380, [2] с. : ил. ; 21 см.
 
7. Борисова, Ариадна. Хлеба и чуда : сборник / А. Борисова. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 320 с.
 
8.Тамоников, Александр Александрович. Боевой друг. Остров террористов [Текст] : Остров террористов / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2017. - 350, [2] с.
 
9. Муравьева, И. А. Вечер в вишневом саду : [рассказы] / Ирина Муравьева. - Москва : Эксмо, 2012. - 281, [3] с.
 
10. Рой, Олег. Синдром Атяшево [Текст] : роман : [16+] / Олег Рой. - Москва : Э, 2017. - 345, [2] с.
 
11. Мойес, Джоджо. Счастливые шаги под дождем [Текст] : [роман : 16+] / Джоджо Мойес ; [пер. с англ. И.Иванченко]. - Москва : Иностранка, 2016. - 478, [2] с. ;

 
12. Мориарти, Лиана. Тайна моего мужа : [роман] / Лиана Мориарти ; пер. с англ. Инги Смирновой. - Москва : Иностранка, 2014. - 475, [5] с.

13. Чаплин, Всеволод Протоиерей. Православие. Честный разговор : [роман] / В.П.Чаплин. - Москва : АСТ, 2017. - 283, [5] с.

 
14. Муравьева, И. А.(Ирина Аркадьевна). Любовь фрау Клейст / Ирина Муравьева. - Москва : Эксмо, 2017. - 320 с.
 
15. Вебб, Холли. Щенок под прикрытием [Текст] : [повесть] : [для младшего школьного возраста] : [6+] / Холли Вебб; [пер. с английского Е.А.Романенко]. - Москва : Эксмо, 2016. - 143, [1] с. : ил. ;
 
16. Алюшина, Татьяна Александровна. Моя нечаянная радость [Текст] : [роман : 16+] / Татьяна Алюшина. - Москва : Эксмо, 2016. - 319, [1] с. : ил. ;
 
17. Мартова, Людмила. Смерть на языке цветов : роман / Людмила Мартова. - Москва : Э, 2017. - 318, [2] с.
 
18. Вербинина, Валерия. Девушка с синими гортензиями : [роман] / Валерия Вербинина. - Москва : Эксмо, 2011. - 349, [1] с.;  

ceturtdiena, 2017. gada 28. septembris

Akcija “Vīrieši! Tēvi! Lasītāji! 2017”


 

 
Aicinām vīriešus - tēvus, lielo brāļus, vectēvus un krusttēvus, iesaistīties lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017” (BJVŽ 2017) un piedalīties akcijas “Vīrieši! Tēvi! Lasītāji! 2017” balvu izlozē.
 
Pētījumos pamatots, ka vispozitīvākais iespaids par lasīšanu bērniem rodās, klausoties tēva vai vectēva balsi. Ar savu piemēru vīrietis apliecina, ka lasīšana ir svarīga, visas dzīves laikā noderīga prasme, kas turklāt sagādā daudz prieka un palīdz noskaidrot būtiskus jautājumus, tiklīdz tie radušies.  Tomēr esam novērojuši, ka vīriešiem ir grūtāk atrast motivāciju lasīšanai, tāpēc organizējam  šo akciju, lai būtu lielāka interese sākt un turpināt lasīt, rādot bērniem pozitīvu piemēru.
 
Kurš var piedalīties akcijas balvu izlozē?
Balvu izlozē piedalīsies visas vīriešu (vecumā no 19 gadiem) aizpildītās BJVŽ 2017 elektroniskās anketas.
Kā iesaistīties?
Jāaiziet uz tuvāko bibliotēku, kura piedalās BJVŽ 2017, un jāpiesaka dalība Vecāku žūrijā. Jāizlasa 4 grāmatas no Vecāku žūrijas un 2 no Bērnu/Jauniešu žūrijas grāmatu kolekcijas un jāaizpilda elektroniskā anketa.
Balvu fonds
Akcijā iesaistītajiem vīriešiem ir iespēja laimēt mūsu sadarbības partneru un BJVŽ 2017 atbalstītāju sarūpētās balvas:
  • 1 Tallink kruīza ceļojuma dāvanu kartiRīga-Stokholma-Rīga 1-4 personām vienā A klases kajītē
  • 5 izklaides parka “Avārijas brigāde” ģimenes biļetes
  • 4 Rīgas Motormuzeja ģimenes biļetes
  • 3 Latvijas Leļļu teātra ģimenes biļetes
  • Ventspils Ūdens piedzīvojumu parka ģimenes biļeti.
Vīriešu aizpildītās anketas arī piedalīsies 3 Tallink ceļojumu Rīga-Stokholma-Rīga (1-4 personām) dāvanu karšu izlozē, kuras tiks izvēlētas starp BJVŽ 2017 visu vecuma grupu dalībnieku elektroniskajām anketām.
Tallink kruīza ceļojuma dāvanu kartes noteikumi:
  • Dāvanu karte ir apmaksāts kruīza ceļojums maršrutā Rīga-Stokholma-Rīga 1-4 personām vienā A klases kajītē ar kuģi “Romantika” vai “Isabelle”.Dāvanu karte ir derīga ceļojumam līdz 18.06.2018.
  • Par papildu maksu ir iespēja ceļot augstākas klases kajītē, pieteikt ekskursiju pa Stokholmu un segt ēdināšanas pakalpojumus.
  • Vietu skaits ir ierobežots, tādēļ ceļojums ir jānoformē savlaicīgi.
Izlozes laiki
  • Akcijas laimētājus izlozēsim, kā jau tradicionāli ierasts, “Ēnu dienā” – 2018. gada 14. februārī.
  • 3 Tallink ceļojumu dāvanu karšu laimētājus izlozēsim 2018. gada pavasarī.
Ar akcijas laimētājiem sazināsimies personīgi. Balvas pasniegsim “Lielajos lasīšanas svētkos” 2018. gada 10.martā, kas notiks Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Akcijas laimētāju vārdus publicēsim portālā www.lasamkoks.lv
 
Informāciju sagatavoja:
  Lāsma Badamšina
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bērnu literatūras centra galvenā bibliotekāre
Mūkusalas iela 3, 709. telpa
Rīga, LV-1423, Latvija
E-pasts:
lasma.badamsina@lnb.lv
Tālr.: 67716040