pirmdiena, 2010. gada 31. maijs

Origami māksla

Pateicoties Indras pagasta bibliotēkas vadītājas Romualdas Žurakas iniciatīvai, pēdējā maija dienā Robežnieku tautas bibliotēkā tika rīkots vienas dienas origami pulciņš.

Iegūt iemaņas darbā ar papīra locīšanu bija ieradušies skolēni no Indras pagasta, Robežnieku pagasta Joņiniem, kā arī skolēni un skolotāji no Robežnieku pamatskolas.

Papīra locīšanas prasmi interesentiem mācīja Bērziņu pagasta bibliotēkas vadītāja Olga Brenča. Šajā pasākumā tikās četras bibliotekāres.

Pirmklasnieki viesojas bibliotēkā

27. maijā Robežnieku pamatskolas 1. klases skolēni ar klases audzinātāju Ainu Kudiņu viesojās Robežnieku bibliotēkā. Ierašanās mērķi bija divi – iepazīties ar bibliotēku un piedalīties bibliotēkas vadītājas rīkotajā pasākumā „Kas ir dators un Internets”, pirmās iemaņas ar datoru, izmantojot internet saiti www.jurjans.lv/kaste/galvena.htm

Mēs Grāmatu svētkos!

14. maijā Robežnieku pamatskolas 1. klases skolēni kopā skolotāju Ainu Kudiņu un
Robežnieku bibliotēkas vadītāju Ritu Kovaļevsku devās uz Krāslavu – uz Novadu 9. Grāmatu svētkiem. Šajā dienā skolēniem notika pirmā tikšanās ar īstu muzeju - Krāslavas vēstures un mākslas muzeju.

Ciemos pie mednieka

Projektu nedēļas ietvaros Robežnieku pamatskolas 4. klases skolēni 29. aprīlī devās ekskursijā pie mednieka Aigara Juraša. Tika apmeklēts mednieka muzejs ar trofejām. Tika skatīta filma par meža dzīvniekiem, par medībām.

Lasītāju tikšanās

18. martā Robežnieku un Joņinu bibliotēkas lasītājiem tika sarīkota kopīga tikšanās.