otrdiena, 2017. gada 31. oktobris

Helovīns


 
30. oktobrī pamatskolā notika radošā darbnīca, veltīta Helovīna dienai.

          Bērni taisīja lukturīšus, krāsoja suvenīrus ragaviņu veidā, izgrieza papīra rotas ķirbju veidā.
 
Visiem liels paldies. 

piektdiena, 2017. gada 27. oktobris


26. oktobrī bibliotēkā notika kārtējā ‘’Kāpēcīšu” kluba sēde. Spēles sākumā, bērni pateicoties datubāzei letonika.lv, noklausījās pasaku.
          Spēlē piedalījās 6 dalībnieki -
Lolita Buko, Ričards Buko, Aļesja Buko, Artemjs Ļuļs, Vjačeslāvs Ļuļs, Jānis Locs.
Liels paldies par dalību.

 

ceturtdiena, 2017. gada 19. oktobris

Pagastu bibliotēku process noslēdzies

Avots:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/pagastu-biblioteku-akreditacijas-process-nosledzies.html

 
 
Akreditācija ir bibliotēkas darbības  kvalitātes vērtējums. Tās gaitā tiek vērtēts gan bibliotēkas ēku, telpu un krājuma stāvoklis, gan finansiālais un materiālais nodrošinājums, darbinieku kvalifikācija un bibliotēkas darbības stratēģija,  tās pakalpojumi  un citi bibliotēkas attīstībai nozīmīgi kritēriji, pēc kuriem nosakāma bibliotēkas atbilstība  lietotāju vajadzībām un interesēm.

Gatavojoties Krāslavas novada Kalniešu, Kaplavas, Indras, Piedrujas, Joņinu un Robežnieku pagastu bibliotēku akreditācijas procesam, tika ieguldīts liels darbs gan akreditācijas norisei nepieciešamo dokumentu sagatavošanā, gan bibliotēkas fondu sakārtošanā, gan infrastruktūras uzlabošanā.

Viena no pozitīvākajām akreditācijas pusēm ir iespēja saņemt bibliotēku nozares profesionāļu vērtējumu, konsultāciju un ieteikumus attiecībā uz katru bibliotēku individuāli, kā panākt vēl labāku rezultātu, izmantojot jau esošos resursus.

Bibliotēku pārbaudes  gaitā tika norādīts uz darba jomām, kurām būtu jāpievērš  lielāka uzmanība nākotnē. Katrai bibliotēkai tās bija savas specifiskas piezīmes, tomēr bija arī kopīga norāde visām: palielināt pašvaldības finansējumu grāmatu un periodisko izdevumu iegādei, aktīvāk strādāt pie krājuma saturiskās analīzes, veidojot to racionālu un mūsdienīgu, kā arī plašāk izmantot bibliotēku sistēmas „ALISE” piedāvātās iespējas.

Kopumā bibliotēku darbs tika novērtēts pozitīvi. Komisijas locekļi atzīmēja, ka bibliotēkas bija sagatavotas akreditācijas procesam, tika daudz strādāts ar grāmatu krājumu, meklētas iespējas papildināt to ar jauniem izdevumiem. Komisija bija patīkami pārsteigta par bibliotēku darbinieku profesionālu pieeju darba procesiem, radošo garu un prasmi pulcināt sev apkārt vietējos cilvēkus dažādu aktivitāšu rīkošanā.

Atzinumi par to, ka bibliotēkas atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkām tiek piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss, tiks saņemti pēc Bibliotēku Padomes sēdes novembrī.

Gribētos pateikties  bibliotēku vadītājiem par padarīto darbu, kā arī novada pašvaldības vadībai, deputātiem un vietējo pārvalžu vadītājiem par bibliotēku darba atbalstu un sadarbību.
 
Valentīna Magidas,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas direktore

 

pirmdiena, 2017. gada 2. oktobris

Par pašvaldības līdzekļiem nopirktās grāmatas


 

1. Галанова, Алла. Хочу всё знать [Текст] : 1650 вопросов и ответов / Алла Галанова. - Москва : С-Трейд, 2014.
 
2. Свечин, Николай.  Хроники сыска : 7 новелл: Вохра.Злые люди.Дело молитовских отравителей. Случай в Окском батальоне.Смерть провизора.Убийство в губернской гимназии.Чиргуши / Николай Свечин. - Москва : Эксмо, 2015. - 384 с.
 
3. Хокинс, Карен.  Как очаровать очаровательную [Текст] : [16+] / Карен Хокинс ; [перевод с английского Е. А. Мордашева]. - Москва : АСТ, 2017. - 316, [3] с.

 
4. Алюшина, Татьяна Александровна. Девушка из нежной стали [Текст] / Татьяна Алюшина. - Москва : Эксмо, 2016. - 319, [1] с. : ил.
 
5. Тамоников, Александр Александрович. Он, она и патроны [Текст] : [16+] / Александр Тамоников. - Москва : Э, 2017. - 317 с. ; 21 см.
6. Покровская, Ольга. Одна судьба на двоих [Текст] : роман : [16+] / Ольга Покровская. - Москва : Э, 2017. - 380, [2] с. : ил. ; 21 см.
 
7. Борисова, Ариадна. Хлеба и чуда : сборник / А. Борисова. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 320 с.
 
8.Тамоников, Александр Александрович. Боевой друг. Остров террористов [Текст] : Остров террористов / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2017. - 350, [2] с.
 
9. Муравьева, И. А. Вечер в вишневом саду : [рассказы] / Ирина Муравьева. - Москва : Эксмо, 2012. - 281, [3] с.
 
10. Рой, Олег. Синдром Атяшево [Текст] : роман : [16+] / Олег Рой. - Москва : Э, 2017. - 345, [2] с.
 
11. Мойес, Джоджо. Счастливые шаги под дождем [Текст] : [роман : 16+] / Джоджо Мойес ; [пер. с англ. И.Иванченко]. - Москва : Иностранка, 2016. - 478, [2] с. ;

 
12. Мориарти, Лиана. Тайна моего мужа : [роман] / Лиана Мориарти ; пер. с англ. Инги Смирновой. - Москва : Иностранка, 2014. - 475, [5] с.

13. Чаплин, Всеволод Протоиерей. Православие. Честный разговор : [роман] / В.П.Чаплин. - Москва : АСТ, 2017. - 283, [5] с.

 
14. Муравьева, И. А.(Ирина Аркадьевна). Любовь фрау Клейст / Ирина Муравьева. - Москва : Эксмо, 2017. - 320 с.
 
15. Вебб, Холли. Щенок под прикрытием [Текст] : [повесть] : [для младшего школьного возраста] : [6+] / Холли Вебб; [пер. с английского Е.А.Романенко]. - Москва : Эксмо, 2016. - 143, [1] с. : ил. ;
 
16. Алюшина, Татьяна Александровна. Моя нечаянная радость [Текст] : [роман : 16+] / Татьяна Алюшина. - Москва : Эксмо, 2016. - 319, [1] с. : ил. ;
 
17. Мартова, Людмила. Смерть на языке цветов : роман / Людмила Мартова. - Москва : Э, 2017. - 318, [2] с.
 
18. Вербинина, Валерия. Девушка с синими гортензиями : [роман] / Валерия Вербинина. - Москва : Эксмо, 2011. - 349, [1] с.;