trešdiena, 2011. gada 19. oktobris

Kopš vasaras līdz šai dienai

Avots:
Ezerzeme
18. oktobris 2011, 18:29

Šovasar Robežnieku bibliotēka kopā ar Indras bibliotēku vienlaicīgi organizēja divas izstādes Robežniekos: “Darinājumi no pērlītēm” un “Lilija — skaistuma un pilnības simbols”. Visas lilijas bija bibliotēkas lasītāju pašu izaudzētās, un šī izstāde papildināja pērlīšu rotājumu izstādi. Kopumā bija apskatāmas 30 dažādas liliju šķirnes.

Grieztajiem ziediem diemžēl ir īss mūžs, bet darinājumi no pērlītēm bibliotēkas telpās ir apskatāmi arī šodien, tiesa, ne tik lielā skaitā, kā atklāšanas dienā, jo Līvija Kudeņa un Romualda Žuraka savus darbus jau paņēmušas mājās. Savukārt vietējās meistares — Antra Kalviša un Tatjana Mančinska — rokdarbus pagaidām ļāvušas pa- turēt bibliotēkas telpās, lai iespējami vairāk cilvēku iepazītu šo skaistumu.

Bibliotekāre Rita Kovaļevska apgalvo, ka pērlīšu darinājumu izstādei bijusi ļoti liela piekrišana, cilvēki atklāti pauda savu sajūsmu par redzēto. Arī šodien bibliotēkas apmeklētāji ar interesi noraugās uz Antras un Tatjanas pērlīšu izstrādājumiem.
“Izstādes atklāšanā katra meistare stāstīja par savas daiļrades sākumu, dalījās noslēpumos savu šedevru izveidē, bet tiem, kuri vēlējās, tika rādīta meistarklase pērlīšu rotājumu pīšanā,” bibliotekāre dalās iespaidos par vienu no skaistākajiem vasaras notikumiem savā darbavietā. “Visjaunākā bija divpadsmitgadīgā dalībniece no Rīgas. Robežniekos meitenei dzīvo vecmāmiņa, Līvija viņu apciemo katru gadu. Meitene stāstīja, ka strādāt ar pērlītēm viņa mācās skolā pulciņā. Romualda Žuraka ir mana kolēģe — bibliotekāre no Indras. Tatjana Mančinska ir mūsu pagasta pieaugusi jauniete, Antra Kalviša ir skolotāja, kura strādā ar pirmsskolas bērniem. Robežnieku pagastā netrūkst čaklu rokdarbnieču.”

Izvēloties attēlus avīzei, pievērsu uzmanību Tatjanas darinātajam maģiskajam sakuras kokam un Antras veidotajam bērzam. Ja par bērzu zinām visu vai daudz, tad sakura nav vienkārši augs. Tā ir daļa no japāņu tradīcijām un filozofijas. Šī koka ziedēšanas laikā japāņi pat rīko svētkus Japānas ķiršu tuvumā, lai par tiem jūsmotu.

Juris ROGA

Mājas gariņu salidojums

Avots
Ezerzeme
18. oktobris 2011, 18:34


22. septembrī Robežnieku pamatskolā notika mājas gariņu salidojums. Pasākumu piedāvāja un palīdzēja organizēt 6. klases vecāki. Robežnieku bibliotēkas vadītāja Rita Kovaļevska pastāstīja, ka Robežnieku pamatskola tradicionāli sadarbojas ar vecākiem, kopīgi rīko pasākumus. Ideja par mājas gariņu salidojumu dzimusi nejauši, sērfojot internetā.

Uzzinājām, ka Asūnē dzīvo Oksana Jančenko, kura ir apdāvināts cilvēks — dejo “Večerinkā” un rada daudz dažādu rokdarbu, tostarp arī mājas gariņus. Bijām pārsteigti un nolēmām sarīkot bērniem tematisku pasākumu, uzaicinot ciemos Oksanu, kura ieradās kopā ar pašas darinātajiem mājas gariņiem.”

Pasākums izdevās aizraujošs, bija interesanti gan bērniem, gan vecākiem. Uz tikšanās ar pasaku varoņiem un viešņu no Svariņiem ieradās pirmsskolnieki un sākumskolas skolēni. Ok- sana ne tikai iepazīstināja ar mājas gariņiem, bet sarīkoja meistarklasi un parādīja praktiski, kā tie top. Notika arī konkurss 1.-4. klašu skolēniem un klašu audzinātājiem.

Robežnieku pamatskolas direktora vietniece Maija Šemele stāsta, ka tamlīdzīgi pasākumi kopā ar vecākiem ir viena no skolas darba formām: “Jau daudzus gadus mūsu bērnu tētiņi un māmiņas piedalās sporta pasākumos — krosā, dažādās stafetēs. Mēs varam lepoties ar trim futbola komandām, kuru sastāvā spēlē bērnu tēvi. Kopā ar vecākiem piedalījāmies Robežnieku ciemata uzkopšanā. Spilgtā atmiņā palikuši klašu pārgājieni, kurus vecāki organizē kopā ar klases audzinātājiem. Vecāki ir bieži ciemiņi arī tematiskajās diskotēkās. Par šo pasākumu gribu pateikt lielu paldies māmiņām Ritai Kovaļevskai, Irēnai Kozindai, Ingai Babiško un Irēnai Truskovskai. Arī klases audzinātāja Ļubova Juhņeviča lepojas ar savu skolēnu vecākiem un novēl arī turpmāku aktīvu sadarbību ar skolu.”Juris ROGA

Zīmuļu ezis

Avots
Ezerzeme
18. oktobris 2011, 18:38

Iespējams, kāds neatpazīst šo dzīvnieciņu — tas ir ezis! Tiesa, izgatavots no oša koka un kažoka aso dzelkšņu vietā tam ir zīmuļi. Kā zināms, ezis Latvijā sastopams bezmaz visur, kur vien ir šī kustoņa dzīvei labvēlīgi apstākļi, tagad arī Robežnieku bibliotēkā. Ezi pēc bibliotekāres Ritas Kovaļevskas lūguma izgatavoja talantīgs vietējais iedzīvotājs, kurš nevēlējās izpaust savu vārdu plašākai sabiedrībai laikraksta slejās. Šis ir īsts lauku ezis, jo izskatās krietni sātīgāk ēdis, nekā tas viņa pilsētvidē dzīvojošais radinieks, kuru Rita ieraudzīja Daugavpils kancelejas preču veikalā un kurš kalpoja par prototipu šim skaistajam dzīvnieciņam. Oša koka ezis ir ļoti dāsns tieši pret mazajiem bērniem — topošajiem māksliniekiem. Viņa kažokā ir desmitiem krāsu zīmuļu visdažādākajos toņos, lai taptu īsti šedevri. Gados jaunajiem zīmētājiem tagad ir viegli izvēlēties vajadzīgās krāsas zīmuli, jo tie visi ir acu priekšā un labi pārskatāmi tā, ka var aizmirst par ilgu jaukšanos kartona kastītē, meklējot īstās krāsas.
Juris ROGA