ceturtdiena, 2011. gada 29. septembris

Reiz dzīvoja burvju ezītis


Pateicoties meistaram Anatolijam Latkovskim, kādu laiku atpakaļ bibliotēkā ienāca burvju ezītis. Ezīša burvība ir tajā, ka viņš tur kopā visus krāsainos zīmuļus vienkopus.


Mazie lasītāji un viņu vecāki saka paldies meistaram!

Mājas gariņš
22.septembrī Robežnieku bibliotēka kopā ar Robežnieku pamatskolas 6. klases skolēniem un viņu vecākiem Irēnu Kozindu, Ingu Babiško un Irēnu Truskovsku rīkoja kopīgu pasākumu „Mājas gariņu salidojums”.
Uz pasākumu tika aicināts ciemiņš no Svariņiem – Oksana Jančenko. Viņa atveda savu mājas gariņu kolekciju, tāpat parādīja, kā mājas gariņu izveidot savām rokām.
1.- 4. klašu skolēniem un klašu audzinātājiem tika organizēti dažādi konkursi.
Vēl 6. klases skolēni parādīja „Pjēra Kardēna rudens kolekciju 2011”. Visi pasākumā esošie skolotāji ieguva biļetes balonu veidā uz lidmašīnu Robežnieki-Parīze-Robežnieki. Rezultātā viņi varēja no lidmašīnas loga redzēt Parīzi pat divas reizes.