pirmdiena, 2015. gada 22. jūnijs

otrdiena, 2015. gada 9. jūnijs

Ekskursija uz Aglonu

Bibliotekāre kopā ar nākamajiem pirmklasniekiem un audzinātājām 19. maijā bija devusies ekskursijā uz Aglonu. Bērni apmeklēja jauniešu centru "Strops" un pēc iepazīšanās ar centru, darbojoties radošajā darbnīcā, bērni pašu rokām uztaisīja taurenīti.

Pēc tam apmeklējām Aglonas baziliku un Karaļkalnu.

Paldies pagasta pārvaldes vadītājai Ē.Gabrusānei par atbalstu ekskursijas organizēšanai, mūsu pagasta šoferim P.Stavro, Aglonas centra "Strops" darbiniekiem, vecākiem un skolotājiem.