piektdiena, 2018. gada 11. maijs

Veltījums Mātes dienai


10. maijā ar Robežnieku pamatskolas skolotājām Antru un Silviju, kā arī ar sagatavošanas grupas bērniem notika Mātes dienai veltīts pasākums.
Bērni atbildēja uz jautājumiem un jautrā atmosfērā kopā ar Irēnu Kozindu stādīja puķes. Māmiņām cienastam gatavoja „vannas konfektes”, kuras iesaiņoja "laimes burciņās", kur bija cienasts arī pašiem bērniem.
Bērni bibliotēkā ieradās ar dāvanām un „pārsteigumu” -  nodziedāja skaistu dziesmiņu un uzdāvināja aplikāciju ar saviem vārdiem.
Liels paldies visiem par dalību pasākumā.ceturtdiena, 2018. gada 3. maijs

trešdiena, 2018. gada 2. maijs