piektdiena, 2017. gada 1. decembris

ceturtdiena, 2017. gada 23. novembris

Ar vērpjamo ratiņu pie Krāslavas pirmsskolniekiem


21. novembrī Krāslavas pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis” notika pasākums “Eiropas bērns – laimīgs bērns”, ko organizēja Krāslavas novada centrālā bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa.

 
Robežnieku bibliotēka tika aicināta ciemos ar savu meistarklasi - Sabīna Puncule no Robežniekiem rādīja, kā strādā vērpjamais ratiņš. Bērniem tika dota iespēja pamēģināt, kā strādā vērpjamais ratiņš. Robežnieku pagasta bibliotekāre Rita Kovaļevska bērniem uzdeva mīklas par vilnu, par vilnas izstrādājumiem. Bērni tāpat pamēģināja, kā tas ir – staigāt velteņos, kas arī tika atvesti no Robežnieku pūra lādes.
Skolotājām arī bija dots uzdevums – adītos vilnas cimdos vajadzēja salasīt izbērtās pupiņas. Dāvanā – skaists cimdu pāris.
Irēna Kozinda nolasīja pašas sacerētu dzejoli par bērnudārzu.
Liels paldies visiem dalībniekiem un pasākuma organizatoriem.
Tāpat sakām paldies par mums sarūpētām dāvanām un suvenīriem.
 
 
pirmdiena, 2017. gada 20. novembris

Latvijai 99!


Robežniekos pamatskola un bibliotēka kopīgi rīkoja pasākumu,
veltītu Latvijas proklamēšanas 99. gadadienai.
 
 

ceturtdiena, 2017. gada 16. novembris

Aicinām visus uz pasākumu "Eiropas bērns - laimīgs bērns dzimtenē!"

 
Pasākums - Veidosim kopīgu Eiropas nākotni - savā pilsētā, savā pašvaldībā, savā valstī lielā mērā tiks veltīts vispasaules bērnu dienai.
Krāslavā dzīvo dažādu tautību cilvēki, kas spēj gadsimtiem ilgi saglabāt saticīgās dzīves liecības un stāstus, mācot mūs veidot laimīgu nākotni Eiropā.
Pasākuma norises vietas - Krāslavas novada centrālā bibliotēka, Krāslavas novada PII "Pīlādzītis".
Pasākums tiks sadalīts trijos aktivitāšu ciklos:
 • 05.12.2017. plkst. 12.30 tikšanās ar grāmatām un rakstnieci Luīzi Pastori, kas radījusi īpašus stāstus pēc Latvijas mākslas vēsturē pazīstamu mākslas darbu motīviem. Stāsti aizrauj ne tikai bērnus, bet arī pieaugušos. Bet kas var būt labāks, par kopā pavadīto lasīšanas brīdi?! (vieta - Krāslavas novada centrāla bibliotēka)
Mērķauditorija Krāslavas novada izglītības iestāžu sākumklašu skolēni, pedagogi un citi interesenti
 • 22.11.2017.plkst. 10.00 novada kultūrvēsturiskā mantojuma izstāde -"Senās fotogrāfijas un noderīgas lietas bērniem - krāslaviešu mantojums" Izstādē būs skatāmas fotogrāfijas un dažādas seno laiku lietas no Krāslavas novada ģimeņu pūralādēm (vieta - Krāslavas novada centrāla bibliotēka)
Mērķauditorija Krāslavas novada iedzīvotāji un viesi
 • 21.11.2017. plkst.10.00 radošas aktivitātes kopā ar Liniņu ģimenes māsu, jaunāko brāli un Robežnieku pagasta bibliotēkas vadītāju - latviešu tautai raksturīgās rotaļas ar dziedāšanu, dejas un meistarklase bērniem, vecākiem un pedagogiem (lielformāta krāsojamās lapas mazajiem un radošajiem),· izzinoša spēle "Uz Briseli pēc šokolādes", · tikšanās ar vietējiem bērnu apģērba dizaineriem, darinājumu prezentācija (senaroda pratējas - Robežnieku pagasta vecmāmuļas kā Eiropas nākotnes profesijas popularizētājas) -vieta Krāslavas PII "Pīlādzītis"
Mērķauditorija Krāslavas pirmsskolu (sagatavošanas vecuma) bērni, pedagogi, palīgi un vecāki, bibliotēkas apmeklētāji un darbinieki
Informācija ir skatāma:

otrdiena, 2017. gada 7. novembris

Konkurss. Latvijai – 100. Domā. Izzini. Stāsti!

 
 
 
No 2017. gada 6. novembra līdz 2018. gada 30. novembrim Latvijas bibliotēkās uzņēmums “Lursoft IT” un Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) rīko konkursu “Latvijai – 100. Domā. Izzini. Stāsti!”.
Konkurss notiks 3 kārtās, un katrai kārtai būs savs nosaukums un tematika.
 
Konkursa 1. kārta “Latvijas simtgade. Notikumi” norisināsies 2017. gada rudenī:
no 6. novembra līdz 30. novembrim.
Konkursa 2. kārta “Latvijas simtgade. Vietas” norisināsies 2018. gada pavasarī:
no 23. aprīļa līdz 18. maijam.
Konkursa 1. kārta “Latvijas simtgade. Cilvēki” norisināsies 2018. gada rudenī: no 29. oktobra līdz 23. novembrim.
 
Konkurss visās trijās kārtās vienlaicīgi norisināsies 2 kategorijās:
 • Radošajiem – jāuzraksta eseju (līdz 2 A4 lpp. vai 1500 vārdu) par attiecīgās kārtas tēmu;
 • Erudītajiem – 10 jautājumi par attiecīgās kārtas tēmu.
Katrā konkursa kārtā atsevišķi tiks izvērtēti rezultāti un apbalvoti uzvarētāji. Dalībnieki drīkst piedalīties vienlaikus abās konkursa kategorijās.
 
Konkursa noslēgumā, izvērtējot visu 3 kārtu rezultātus, tiks noteikta aktīvākā bibliotēka katrā reģionā (Rīga un Pierīga, Zemgale, Vidzeme, Latgale un Kurzeme).
 
Balvu fonds
Radošajiem un Erudītajiem: biļetes uz dažādiem kultūras pasākumiem un dāvanu kartes. Aktīvākajiem bibliotekāriem pārsteiguma balvas.
 
NOLIKUMS
Dalībnieki
Konkursā var piedalīties ikviens Latvijas pašvaldību publiskās bibliotēkas lasītājs. No vienas bibliotēkas var pieteikties neierobežots dalībnieku skaits.
Konkursā nedrīkst piedalīties KISC un “LURSOFT IT” darbinieki.
 
Radošā konkursa dalībnieks, iesniedzot eseju, apstiprina, ka ir tās autors, un piekrīt, ka autora vārds, uzvārds un esejas saturs var tikt publiskots.
 
Papildus bibliotēkas piedalās konkursā par aktivitāti un, noslēdzoties konkursam, tiek vērtētas visās trīs kārtās kopā.
 
Reģistrācija
Konkursa dalībnieki reģistrējas vietnē www.news.lv sadaļā “KONKURSS”.
Reģistrācijas iespējas tiek nodrošinātas tikai, apmeklējot publisko bibliotēku. Aizpildot reģistrācijas anketu, dalībnieks dod rakstveida piekrišanu savu datu izmantošanai nolikumā norādītajā apjomā.
 
Konkursa norise
Katrā konkursa kārtā vienlaikus notiks lasītāju sacensība 2 kategorijās www.news.lv sadaļā ”KONKURSS”:
 • izvēloties kategoriju Erudītajiem, atbilstoši konkursa tēmai, būs jāatbild uz 10 erudīcijas jautājumiem;
 • izvēloties kategoriju Radošajiem, jāpievieno eseja, to augšupielādējot. Sagatavojot eseju, tajā jānorāda atsauce: 1.konkursa kārtā - uz notikumu; 2.konkursa kārtā - uz vietu; 3.konkursa kārtā - uz cilvēku, kas aprakstīts Lursoft laikrakstu bibliotēkā (www.news.lv) ievietotā publikācijā, precīzi norādot laikrakstu un publicēšanas datumu.
 
Visa konkursa garumā bibliotēkas sacenšas par aktivitāti, aprēķinot konkursa dalībnieku skaitu attiecībā pret bibliotēkā reģistrēto lasītāju skaitu.
 
Vērtēšana
 
Erudīcijas konkurss
Uzvarētājus nosaka pēc pareizo atbilžu skaita izlozes kārtībā. Katrā kārtā tiek noteikti 3 erudītākie lasītāji.
Radošā konkurss
Uzvarētājus nosaka, izvēloties labāko eseju, to izvērtēs žūrija, kura sastāvēs no KISC un “Lursoft IT” pārstāvjiem. Katrā kārtā tiks noteikts viens uzvarētājs.
 
Aktīvākā bibliotēka
Vērtētas tiek Latvijas bibliotēkas, no kurām kaut viens lasītājs ir piedalījies konkursā. Katrā reģionā (Rīga un Pierīga, Kurzeme, Zemgale, Latgale, Vidzeme) tiek noteikta viena aktīvākā bibliotēka, kurai visās trijās konkursa kārtās ir visaugstākais dalību koeficients attiecīgajā reģionā.
Aprēķina metode: koeficients = konkursā piedalījušos lasītāju skaits (kopsumma pa visām kārtām) attiecībā pret bibliotēkā reģistrēto lasītāju skaitu.
Kopumā tiek noteiktas piecas aktīvākās bibliotēkas, no kurām divas ar visaugstāko dalības koeficientu saņem speciālbalvas.
 

piektdiena, 2017. gada 3. novembris

otrdiena, 2017. gada 31. oktobris

Helovīns


 
30. oktobrī pamatskolā notika radošā darbnīca, veltīta Helovīna dienai.

          Bērni taisīja lukturīšus, krāsoja suvenīrus ragaviņu veidā, izgrieza papīra rotas ķirbju veidā.
 
Visiem liels paldies. 

piektdiena, 2017. gada 27. oktobris


26. oktobrī bibliotēkā notika kārtējā ‘’Kāpēcīšu” kluba sēde. Spēles sākumā, bērni pateicoties datubāzei letonika.lv, noklausījās pasaku.
          Spēlē piedalījās 6 dalībnieki -
Lolita Buko, Ričards Buko, Aļesja Buko, Artemjs Ļuļs, Vjačeslāvs Ļuļs, Jānis Locs.
Liels paldies par dalību.

 

ceturtdiena, 2017. gada 19. oktobris

Pagastu bibliotēku process noslēdzies

Avots:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/pagastu-biblioteku-akreditacijas-process-nosledzies.html

 
 
Akreditācija ir bibliotēkas darbības  kvalitātes vērtējums. Tās gaitā tiek vērtēts gan bibliotēkas ēku, telpu un krājuma stāvoklis, gan finansiālais un materiālais nodrošinājums, darbinieku kvalifikācija un bibliotēkas darbības stratēģija,  tās pakalpojumi  un citi bibliotēkas attīstībai nozīmīgi kritēriji, pēc kuriem nosakāma bibliotēkas atbilstība  lietotāju vajadzībām un interesēm.

Gatavojoties Krāslavas novada Kalniešu, Kaplavas, Indras, Piedrujas, Joņinu un Robežnieku pagastu bibliotēku akreditācijas procesam, tika ieguldīts liels darbs gan akreditācijas norisei nepieciešamo dokumentu sagatavošanā, gan bibliotēkas fondu sakārtošanā, gan infrastruktūras uzlabošanā.

Viena no pozitīvākajām akreditācijas pusēm ir iespēja saņemt bibliotēku nozares profesionāļu vērtējumu, konsultāciju un ieteikumus attiecībā uz katru bibliotēku individuāli, kā panākt vēl labāku rezultātu, izmantojot jau esošos resursus.

Bibliotēku pārbaudes  gaitā tika norādīts uz darba jomām, kurām būtu jāpievērš  lielāka uzmanība nākotnē. Katrai bibliotēkai tās bija savas specifiskas piezīmes, tomēr bija arī kopīga norāde visām: palielināt pašvaldības finansējumu grāmatu un periodisko izdevumu iegādei, aktīvāk strādāt pie krājuma saturiskās analīzes, veidojot to racionālu un mūsdienīgu, kā arī plašāk izmantot bibliotēku sistēmas „ALISE” piedāvātās iespējas.

Kopumā bibliotēku darbs tika novērtēts pozitīvi. Komisijas locekļi atzīmēja, ka bibliotēkas bija sagatavotas akreditācijas procesam, tika daudz strādāts ar grāmatu krājumu, meklētas iespējas papildināt to ar jauniem izdevumiem. Komisija bija patīkami pārsteigta par bibliotēku darbinieku profesionālu pieeju darba procesiem, radošo garu un prasmi pulcināt sev apkārt vietējos cilvēkus dažādu aktivitāšu rīkošanā.

Atzinumi par to, ka bibliotēkas atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkām tiek piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss, tiks saņemti pēc Bibliotēku Padomes sēdes novembrī.

Gribētos pateikties  bibliotēku vadītājiem par padarīto darbu, kā arī novada pašvaldības vadībai, deputātiem un vietējo pārvalžu vadītājiem par bibliotēku darba atbalstu un sadarbību.
 
Valentīna Magidas,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas direktore

 

pirmdiena, 2017. gada 2. oktobris

Par pašvaldības līdzekļiem nopirktās grāmatas


 

1. Галанова, Алла. Хочу всё знать [Текст] : 1650 вопросов и ответов / Алла Галанова. - Москва : С-Трейд, 2014.
 
2. Свечин, Николай.  Хроники сыска : 7 новелл: Вохра.Злые люди.Дело молитовских отравителей. Случай в Окском батальоне.Смерть провизора.Убийство в губернской гимназии.Чиргуши / Николай Свечин. - Москва : Эксмо, 2015. - 384 с.
 
3. Хокинс, Карен.  Как очаровать очаровательную [Текст] : [16+] / Карен Хокинс ; [перевод с английского Е. А. Мордашева]. - Москва : АСТ, 2017. - 316, [3] с.

 
4. Алюшина, Татьяна Александровна. Девушка из нежной стали [Текст] / Татьяна Алюшина. - Москва : Эксмо, 2016. - 319, [1] с. : ил.
 
5. Тамоников, Александр Александрович. Он, она и патроны [Текст] : [16+] / Александр Тамоников. - Москва : Э, 2017. - 317 с. ; 21 см.
6. Покровская, Ольга. Одна судьба на двоих [Текст] : роман : [16+] / Ольга Покровская. - Москва : Э, 2017. - 380, [2] с. : ил. ; 21 см.
 
7. Борисова, Ариадна. Хлеба и чуда : сборник / А. Борисова. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 320 с.
 
8.Тамоников, Александр Александрович. Боевой друг. Остров террористов [Текст] : Остров террористов / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2017. - 350, [2] с.
 
9. Муравьева, И. А. Вечер в вишневом саду : [рассказы] / Ирина Муравьева. - Москва : Эксмо, 2012. - 281, [3] с.
 
10. Рой, Олег. Синдром Атяшево [Текст] : роман : [16+] / Олег Рой. - Москва : Э, 2017. - 345, [2] с.
 
11. Мойес, Джоджо. Счастливые шаги под дождем [Текст] : [роман : 16+] / Джоджо Мойес ; [пер. с англ. И.Иванченко]. - Москва : Иностранка, 2016. - 478, [2] с. ;

 
12. Мориарти, Лиана. Тайна моего мужа : [роман] / Лиана Мориарти ; пер. с англ. Инги Смирновой. - Москва : Иностранка, 2014. - 475, [5] с.

13. Чаплин, Всеволод Протоиерей. Православие. Честный разговор : [роман] / В.П.Чаплин. - Москва : АСТ, 2017. - 283, [5] с.

 
14. Муравьева, И. А.(Ирина Аркадьевна). Любовь фрау Клейст / Ирина Муравьева. - Москва : Эксмо, 2017. - 320 с.
 
15. Вебб, Холли. Щенок под прикрытием [Текст] : [повесть] : [для младшего школьного возраста] : [6+] / Холли Вебб; [пер. с английского Е.А.Романенко]. - Москва : Эксмо, 2016. - 143, [1] с. : ил. ;
 
16. Алюшина, Татьяна Александровна. Моя нечаянная радость [Текст] : [роман : 16+] / Татьяна Алюшина. - Москва : Эксмо, 2016. - 319, [1] с. : ил. ;
 
17. Мартова, Людмила. Смерть на языке цветов : роман / Людмила Мартова. - Москва : Э, 2017. - 318, [2] с.
 
18. Вербинина, Валерия. Девушка с синими гортензиями : [роман] / Валерия Вербинина. - Москва : Эксмо, 2011. - 349, [1] с.;  

ceturtdiena, 2017. gada 28. septembris

Akcija “Vīrieši! Tēvi! Lasītāji! 2017”


 

 
Aicinām vīriešus - tēvus, lielo brāļus, vectēvus un krusttēvus, iesaistīties lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017” (BJVŽ 2017) un piedalīties akcijas “Vīrieši! Tēvi! Lasītāji! 2017” balvu izlozē.
 
Pētījumos pamatots, ka vispozitīvākais iespaids par lasīšanu bērniem rodās, klausoties tēva vai vectēva balsi. Ar savu piemēru vīrietis apliecina, ka lasīšana ir svarīga, visas dzīves laikā noderīga prasme, kas turklāt sagādā daudz prieka un palīdz noskaidrot būtiskus jautājumus, tiklīdz tie radušies.  Tomēr esam novērojuši, ka vīriešiem ir grūtāk atrast motivāciju lasīšanai, tāpēc organizējam  šo akciju, lai būtu lielāka interese sākt un turpināt lasīt, rādot bērniem pozitīvu piemēru.
 
Kurš var piedalīties akcijas balvu izlozē?
Balvu izlozē piedalīsies visas vīriešu (vecumā no 19 gadiem) aizpildītās BJVŽ 2017 elektroniskās anketas.
Kā iesaistīties?
Jāaiziet uz tuvāko bibliotēku, kura piedalās BJVŽ 2017, un jāpiesaka dalība Vecāku žūrijā. Jāizlasa 4 grāmatas no Vecāku žūrijas un 2 no Bērnu/Jauniešu žūrijas grāmatu kolekcijas un jāaizpilda elektroniskā anketa.
Balvu fonds
Akcijā iesaistītajiem vīriešiem ir iespēja laimēt mūsu sadarbības partneru un BJVŽ 2017 atbalstītāju sarūpētās balvas:
 • 1 Tallink kruīza ceļojuma dāvanu kartiRīga-Stokholma-Rīga 1-4 personām vienā A klases kajītē
 • 5 izklaides parka “Avārijas brigāde” ģimenes biļetes
 • 4 Rīgas Motormuzeja ģimenes biļetes
 • 3 Latvijas Leļļu teātra ģimenes biļetes
 • Ventspils Ūdens piedzīvojumu parka ģimenes biļeti.
Vīriešu aizpildītās anketas arī piedalīsies 3 Tallink ceļojumu Rīga-Stokholma-Rīga (1-4 personām) dāvanu karšu izlozē, kuras tiks izvēlētas starp BJVŽ 2017 visu vecuma grupu dalībnieku elektroniskajām anketām.
Tallink kruīza ceļojuma dāvanu kartes noteikumi:
 • Dāvanu karte ir apmaksāts kruīza ceļojums maršrutā Rīga-Stokholma-Rīga 1-4 personām vienā A klases kajītē ar kuģi “Romantika” vai “Isabelle”.Dāvanu karte ir derīga ceļojumam līdz 18.06.2018.
 • Par papildu maksu ir iespēja ceļot augstākas klases kajītē, pieteikt ekskursiju pa Stokholmu un segt ēdināšanas pakalpojumus.
 • Vietu skaits ir ierobežots, tādēļ ceļojums ir jānoformē savlaicīgi.
Izlozes laiki
 • Akcijas laimētājus izlozēsim, kā jau tradicionāli ierasts, “Ēnu dienā” – 2018. gada 14. februārī.
 • 3 Tallink ceļojumu dāvanu karšu laimētājus izlozēsim 2018. gada pavasarī.
Ar akcijas laimētājiem sazināsimies personīgi. Balvas pasniegsim “Lielajos lasīšanas svētkos” 2018. gada 10.martā, kas notiks Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Akcijas laimētāju vārdus publicēsim portālā www.lasamkoks.lv
 
Informāciju sagatavoja:
  Lāsma Badamšina
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bērnu literatūras centra galvenā bibliotekāre
Mūkusalas iela 3, 709. telpa
Rīga, LV-1423, Latvija
E-pasts:
lasma.badamsina@lnb.lv
Tālr.: 67716040
 

 

pirmdiena, 2017. gada 18. septembris

pirmdiena, 2017. gada 11. septembris

pirmdiena, 2017. gada 4. septembris

otrdiena, 2017. gada 1. augusts