ceturtdiena, 2018. gada 15. novembris

100 zeķu pāru Latvijas simtgadei


Publicēts:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/100-zeku-paru-latvijas-simtgadei.html

Veselu gadu Helēna Kozaka, Valentīna Oļehnoviča, Marija Žogla, Sabīne Puncule un Inga Babiško adīja zeķes par godu Latvijas simtgadei. Pateicoties Robežnieku pagasta pārvaldes atbalstam un finansējumam, viss izdevās.
Tika noadīti 118 zeķu pāri. Liels paldies jums visiem!
Zeķes ir uzdāvinātas Skuķu pansionāta iemītniekiem un BSRC „Mūsmājas” audzēkņiem.

Rita Kovaļevska,
Robežnieku bibliotēkas vadītāja
trešdiena, 2018. gada 14. novembris

“Latvijas simtgadei 100 pāri zeķu”Veselu gadu Helēna Kozaka, Valentīna Oļehnoviča, Marija Žogla, Sabīna Puncule, Inga Babiško Latvijass valsts simtgadei adīja zeķes. Zeķu adīšana varēja notikt pateicoties Robežnieku pagasta pārvaldes atbalstam.
Rezultātā tika noadīti 118 pāri zeķu. Visām adītājām liels paldies.
Zeķu pāri tika uzdāvināta
Skuku pansionāta iemītniekiem
un
Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas
centra “Mūsmājas” bērniem.
  
 

 

pirmdiena, 2018. gada 5. novembris

Pasākumu plāns novembrī


1.

Visa 2018. gada garumā notika gatavošanās LR Neatkarības proklamēšanas 100. gadadienai. Tika sagatavotas un tiks uzdāvinātas 100 dāvanas, noadīti 100 pāri zeķu.
(01.01.-18.11.18).

2.

Izstāde „Mārtiņam zosi kāvu…” (10.11-16.11.18).
Veltīta Mārtiņdienas tradīcijām, maskām, ticējumiem.

3.

Izstāde Mana dvēsele maza kā svēteļa ligzda” veltīta Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienai (12.11.-20.11.18).

4.

 Izstāde „Pirmā svecīte Adventes vainagā
(24.11-30.11.18)