ceturtdiena, 2017. gada 23. novembris

Ar vērpjamo ratiņu pie Krāslavas pirmsskolniekiem


21. novembrī Krāslavas pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis” notika pasākums “Eiropas bērns – laimīgs bērns”, ko organizēja Krāslavas novada centrālā bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa.

 
Robežnieku bibliotēka tika aicināta ciemos ar savu meistarklasi - Sabīna Puncule no Robežniekiem rādīja, kā strādā vērpjamais ratiņš. Bērniem tika dota iespēja pamēģināt, kā strādā vērpjamais ratiņš. Robežnieku pagasta bibliotekāre Rita Kovaļevska bērniem uzdeva mīklas par vilnu, par vilnas izstrādājumiem. Bērni tāpat pamēģināja, kā tas ir – staigāt velteņos, kas arī tika atvesti no Robežnieku pūra lādes.
Skolotājām arī bija dots uzdevums – adītos vilnas cimdos vajadzēja salasīt izbērtās pupiņas. Dāvanā – skaists cimdu pāris.
Irēna Kozinda nolasīja pašas sacerētu dzejoli par bērnudārzu.
Liels paldies visiem dalībniekiem un pasākuma organizatoriem.
Tāpat sakām paldies par mums sarūpētām dāvanām un suvenīriem.
 
 
pirmdiena, 2017. gada 20. novembris

Latvijai 99!


Robežniekos pamatskola un bibliotēka kopīgi rīkoja pasākumu,
veltītu Latvijas proklamēšanas 99. gadadienai.
 
 

ceturtdiena, 2017. gada 16. novembris

Aicinām visus uz pasākumu "Eiropas bērns - laimīgs bērns dzimtenē!"

 
Pasākums - Veidosim kopīgu Eiropas nākotni - savā pilsētā, savā pašvaldībā, savā valstī lielā mērā tiks veltīts vispasaules bērnu dienai.
Krāslavā dzīvo dažādu tautību cilvēki, kas spēj gadsimtiem ilgi saglabāt saticīgās dzīves liecības un stāstus, mācot mūs veidot laimīgu nākotni Eiropā.
Pasākuma norises vietas - Krāslavas novada centrālā bibliotēka, Krāslavas novada PII "Pīlādzītis".
Pasākums tiks sadalīts trijos aktivitāšu ciklos:
  • 05.12.2017. plkst. 12.30 tikšanās ar grāmatām un rakstnieci Luīzi Pastori, kas radījusi īpašus stāstus pēc Latvijas mākslas vēsturē pazīstamu mākslas darbu motīviem. Stāsti aizrauj ne tikai bērnus, bet arī pieaugušos. Bet kas var būt labāks, par kopā pavadīto lasīšanas brīdi?! (vieta - Krāslavas novada centrāla bibliotēka)
Mērķauditorija Krāslavas novada izglītības iestāžu sākumklašu skolēni, pedagogi un citi interesenti
  • 22.11.2017.plkst. 10.00 novada kultūrvēsturiskā mantojuma izstāde -"Senās fotogrāfijas un noderīgas lietas bērniem - krāslaviešu mantojums" Izstādē būs skatāmas fotogrāfijas un dažādas seno laiku lietas no Krāslavas novada ģimeņu pūralādēm (vieta - Krāslavas novada centrāla bibliotēka)
Mērķauditorija Krāslavas novada iedzīvotāji un viesi
  • 21.11.2017. plkst.10.00 radošas aktivitātes kopā ar Liniņu ģimenes māsu, jaunāko brāli un Robežnieku pagasta bibliotēkas vadītāju - latviešu tautai raksturīgās rotaļas ar dziedāšanu, dejas un meistarklase bērniem, vecākiem un pedagogiem (lielformāta krāsojamās lapas mazajiem un radošajiem),· izzinoša spēle "Uz Briseli pēc šokolādes", · tikšanās ar vietējiem bērnu apģērba dizaineriem, darinājumu prezentācija (senaroda pratējas - Robežnieku pagasta vecmāmuļas kā Eiropas nākotnes profesijas popularizētājas) -vieta Krāslavas PII "Pīlādzītis"
Mērķauditorija Krāslavas pirmsskolu (sagatavošanas vecuma) bērni, pedagogi, palīgi un vecāki, bibliotēkas apmeklētāji un darbinieki
Informācija ir skatāma:

otrdiena, 2017. gada 7. novembris

Konkurss. Latvijai – 100. Domā. Izzini. Stāsti!

 
 
 
No 2017. gada 6. novembra līdz 2018. gada 30. novembrim Latvijas bibliotēkās uzņēmums “Lursoft IT” un Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) rīko konkursu “Latvijai – 100. Domā. Izzini. Stāsti!”.
Konkurss notiks 3 kārtās, un katrai kārtai būs savs nosaukums un tematika.
 
Konkursa 1. kārta “Latvijas simtgade. Notikumi” norisināsies 2017. gada rudenī:
no 6. novembra līdz 30. novembrim.
Konkursa 2. kārta “Latvijas simtgade. Vietas” norisināsies 2018. gada pavasarī:
no 23. aprīļa līdz 18. maijam.
Konkursa 1. kārta “Latvijas simtgade. Cilvēki” norisināsies 2018. gada rudenī: no 29. oktobra līdz 23. novembrim.
 
Konkurss visās trijās kārtās vienlaicīgi norisināsies 2 kategorijās:
  • Radošajiem – jāuzraksta eseju (līdz 2 A4 lpp. vai 1500 vārdu) par attiecīgās kārtas tēmu;
  • Erudītajiem – 10 jautājumi par attiecīgās kārtas tēmu.
Katrā konkursa kārtā atsevišķi tiks izvērtēti rezultāti un apbalvoti uzvarētāji. Dalībnieki drīkst piedalīties vienlaikus abās konkursa kategorijās.
 
Konkursa noslēgumā, izvērtējot visu 3 kārtu rezultātus, tiks noteikta aktīvākā bibliotēka katrā reģionā (Rīga un Pierīga, Zemgale, Vidzeme, Latgale un Kurzeme).
 
Balvu fonds
Radošajiem un Erudītajiem: biļetes uz dažādiem kultūras pasākumiem un dāvanu kartes. Aktīvākajiem bibliotekāriem pārsteiguma balvas.
 
NOLIKUMS
Dalībnieki
Konkursā var piedalīties ikviens Latvijas pašvaldību publiskās bibliotēkas lasītājs. No vienas bibliotēkas var pieteikties neierobežots dalībnieku skaits.
Konkursā nedrīkst piedalīties KISC un “LURSOFT IT” darbinieki.
 
Radošā konkursa dalībnieks, iesniedzot eseju, apstiprina, ka ir tās autors, un piekrīt, ka autora vārds, uzvārds un esejas saturs var tikt publiskots.
 
Papildus bibliotēkas piedalās konkursā par aktivitāti un, noslēdzoties konkursam, tiek vērtētas visās trīs kārtās kopā.
 
Reģistrācija
Konkursa dalībnieki reģistrējas vietnē www.news.lv sadaļā “KONKURSS”.
Reģistrācijas iespējas tiek nodrošinātas tikai, apmeklējot publisko bibliotēku. Aizpildot reģistrācijas anketu, dalībnieks dod rakstveida piekrišanu savu datu izmantošanai nolikumā norādītajā apjomā.
 
Konkursa norise
Katrā konkursa kārtā vienlaikus notiks lasītāju sacensība 2 kategorijās www.news.lv sadaļā ”KONKURSS”:
  • izvēloties kategoriju Erudītajiem, atbilstoši konkursa tēmai, būs jāatbild uz 10 erudīcijas jautājumiem;
  • izvēloties kategoriju Radošajiem, jāpievieno eseja, to augšupielādējot. Sagatavojot eseju, tajā jānorāda atsauce: 1.konkursa kārtā - uz notikumu; 2.konkursa kārtā - uz vietu; 3.konkursa kārtā - uz cilvēku, kas aprakstīts Lursoft laikrakstu bibliotēkā (www.news.lv) ievietotā publikācijā, precīzi norādot laikrakstu un publicēšanas datumu.
 
Visa konkursa garumā bibliotēkas sacenšas par aktivitāti, aprēķinot konkursa dalībnieku skaitu attiecībā pret bibliotēkā reģistrēto lasītāju skaitu.
 
Vērtēšana
 
Erudīcijas konkurss
Uzvarētājus nosaka pēc pareizo atbilžu skaita izlozes kārtībā. Katrā kārtā tiek noteikti 3 erudītākie lasītāji.
Radošā konkurss
Uzvarētājus nosaka, izvēloties labāko eseju, to izvērtēs žūrija, kura sastāvēs no KISC un “Lursoft IT” pārstāvjiem. Katrā kārtā tiks noteikts viens uzvarētājs.
 
Aktīvākā bibliotēka
Vērtētas tiek Latvijas bibliotēkas, no kurām kaut viens lasītājs ir piedalījies konkursā. Katrā reģionā (Rīga un Pierīga, Kurzeme, Zemgale, Latgale, Vidzeme) tiek noteikta viena aktīvākā bibliotēka, kurai visās trijās konkursa kārtās ir visaugstākais dalību koeficients attiecīgajā reģionā.
Aprēķina metode: koeficients = konkursā piedalījušos lasītāju skaits (kopsumma pa visām kārtām) attiecībā pret bibliotēkā reģistrēto lasītāju skaitu.
Kopumā tiek noteiktas piecas aktīvākās bibliotēkas, no kurām divas ar visaugstāko dalības koeficientu saņem speciālbalvas.
 

piektdiena, 2017. gada 3. novembris